ΩΘΗΣΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε.

7 Μαΐου 2015

Οικονομικά Στοιχεία

Filed under: Uncategorized — admin @ 05:24

ΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε.


ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 123631003000)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 5-7 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΤΚ 151 24

ΑΦΜ: 095555678 – ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Ισολογισμός Έτους 2016

Ισολογισμός Έτους 2015

Ισολογισμός Έτους 2014

 

 

Powered by WordPress